ह.मो. मराठे यांच्या निवडक कथा ह. मो. मराठे

ISBN:

Published: January 2005

Paperback

164 pages


Description

ह.मो. मराठे यांच्या निवडक कथा  by  ह. मो. मराठे

ह.मो. मराठे यांच्या निवडक कथा by ह. मो. मराठे
January 2005 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 164 pages | ISBN: | 3.65 Mb

शहरीकरण होत असताना तया बदलाचे कुटुंब वयवसथेवर होणारे परिणाम हा संदरभ घेऊन संपादक दीपक घारेयांनी ह. मो. मराठे यांचया निवडक नव जागर औदयोगिक वासतवाचया कथा संपादित केलया आहेत. यांत. पकषिणी. विहीर. भीमाशंकर चाळीतील जोशीकाकू. घोडा. नयूज सटोरी. जMoreशहरीकरण होत असताना त्या बदलाचे कुटुंब व्यवस्थेवर होणारे परिणाम हा संदर्भ घेऊन संपादक दीपक घारेयांनी ह. मो. मराठे यांच्या निवडक नव जागर औद्योगिक वास्तवाच्या कथा संपादित केल्या आहेत.

यांत१. पक्षिणी२. विहीर३. भीमाशंकर चाळीतील जोशीकाकू४. घोडा५. न्यूज स्टोरी६. ज्वालामुख७. कर्मफल८. हद्दपार९. घरच्या घरीया कथांचा समावेश आहे.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ह.मो. मराठे यांच्या निवडक कथा":


akademiarozwoju.subsglbooks.online

©2008-2015 | DMCA | Contact us